ЛИПОВЕЦЬКИЙ ВІСНИК плюс Четвер, 23 травня, 01:54

Сьогодні зареєстровано законопроект «Про #фінансовийлізинг» (№6395).
Четвер, 20 квітня 2017, 12:50
В умовах відновлення української економіки і високого рівня зношеності існуючих основних фондів (на рівні 80%), сьогодні в країні формується значний інвестиційний попит для оновлення та розширення виробництв.
 
Фінансовий лізинг – є одним із інструментів збільшення обсягу виробництва товарів і послуг на основі створення нових виробничих потужностей, підвищення інноваційності бізнесу, нарощування сукупного попиту, залучення інвестиційних ресурсів.
 
Як альтернативний механізм фінансування реального сектору – це своєрідний економічний мультиплікатор, що дає потужний імпульс розвитку всіх ланок економіки. Використання механізму лізингу в промисловому секторі дозволяє об'єднувати різні галузі економіки регіонів, одночасно сприяючи їх взаємодії і взаєморозвитку. Що в свою чергу має позитивний вплив на соціально-економічний розвиток інфраструктури всієї економіки України.
 
В країнах з розвиненою економікою частка лізингу в обсязі інвестицій в основний капітал становить близько 20-30%, тоді як в нашій країні лише на рівні – 5%.
 
Істотно прискорити розвиток лізингу можливо шляхом усунення суперечностей в законодавстві та його вдосконаленні. Діюче законодавство, що регулює питання фінансового лізину, вимагає комплексного оновлення та приведення у відповідність із сучасними європейськими практиками та реальним ринковим досвідом.
 
Відповідно групою депутатів було запропоновано внести зміни шляхом прийняття нового Закону України «Про фінансовий лізинг».
 
Важливою метою законопроекту №6395 є забезпечення захисту прав споживачів (лізингоодержувачів). У зв’язку з цим встановлюються норми щодо захисту прав лізингоодержувачів – фізичних осіб. Крім того, прописуються відсутні норми у чинному Законі, щодо забезпечення захисту прав лізингоодержувачів стосовно володіння та користуванням майном.
Оскільки чинне законодавство чітко не передбачає умови переходу права власності до лізингоодержувача, пропонується визначити такий порядок та умови переходу предмета лізингу у його власність.
 
Важливо зазначити, що новим законопроектом передбачено заходи і по захисту інтересів лізингодавця, у разі, якщо заборгованість лізингоодержувача є значною та лізингодавець письмово попередив лізингоодержувача щодо сплати лізингових платежів.
 
У випадку ліквідації лізингоодержувача, встановлюється, що предмет лізингу не може бути включений до ліквідаційної маси.
 
У змінах до Кримінального кодексу передбачено кримінальну відповідальність лізингоодержувача за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, яке передане у фінансовий лізинг.
 
З огляду на те, що у чинному Законі чітко не врегульовані договірні відносини, пов’язані з сублізингом, пропонується встановити істотні умови договірних відносин, які також, спрямовані на захист прав лізингодавця, в тому числі, у процесі користування предметом лізингу, та у випадку дострокового припинення договору фінансового лізингу.
 
Серед іншого розширюється поняття «лізингодавець», та встановлюється право надавати послуги фінансового лізингу лише тим суб’єктам, які набули відповідного статусу в установленому законом порядку.
 
Оскільки наразі не встановлено обов’язок лізингоодержувача повертати майно лізингодавцю, Цивільний кодекс України доповнюється статтею, яка врегульовує відносини, пов’язані з визнанням договору фінансового лізингу недійсним.
 
Також визначаються чіткі вимоги до форми договору фінансового лізингу.
 
#Лізинг для України є відносно новим видом зобов'язань, порівняно із країнами Західної Європи, США, Японії, де цей інструмент почав інтенсивно розвиватись після Другої світової війни і сьогодні став невід'ємною частиною економіки. Сподіваюсь, що прийнявши законопроект №6395 ми надамо можливість українським підприємствам суттєво підвищити свою продуктивність та конкурентоспроможність, мобілізувати власні ресурси, а відтак надати потужний імпульс розвитку для економіки країни.
 
https://www.facebook.com/DemchakRuslanYevhenovych/?fref=nf
Статті
На Вінниччині виписано 53 тисячі електронних рецептів у рамках програми «Доступні ліки»
Про це поінформувала заступник директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Надія Марусяк під час щотижневої наради, яка відбулась сьогодні, 23 квітня, під керівництвом голови облдержадміністрації Валерія Коровія.
Руслан Демчак: відмова від обраного курсу держави – загрожує згортанням медичної реформи
Найбільше звернень у мої громадські приймальні надходить щодо питань  матеріальної допомоги на лікування. Тому вирішив описати суть та перспективи медичної реформи в країні щоб пояснити, що ми можемо втратити.
ЕЛЕКТРОМОБІЛізація!!!
Людство стоїть на порозі керованого термоядерного холодного синтезу. А використання енергії сонця, вітру та води стало не просто реальністю, а глобальним трендом, котрий ліг в основу Паризької угоди зі скорочення шкідливих викидів і обмеження глобального потепління до 2050 року. Сьогодні людство переступає межу нових технологій переміщення людини в просторі.
Читати всi >>>
Курс валют
Курс валют на портале Finance.UA